انبار اموال


شرح وظايف انبار

1- نوشتن قبض انبار طبق فاكتور خريداري شده توسط كارپرداز

2- نوشتن حواله انبار طبق درخواست كالا از انبار

3- ثبت قبض انباردر دفاتر ثبت اموال تداركات

4- ثبت حواله هاي انبار در دفاتر ثبت اموال تداركات

5- جمع و كسر كردن وروديها و خروجي هاي كالا ازانبار ( حواله و رسيد انبار)

 


چارت سازمانی انبار اموال
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >