نقلیه


شرح وظایف :

• نظارت بر کار و فعالیت رانندگان و انجام راهنماییهای لازم در خصوص مسائل فنی و اجرایی و خدماتی به آنان

• بررسی و تشخیص عیوب و نواقص اساسی وسایط نقلیه و اعلام مراتب جهت انجام اقدامات لازم در مواقع لزوم

• رانندگی وسایط نقلیه تندرو و سبک و انجام ماموریتهای محوله

• مراقبت و حفاظت خوردو و کلیه قطعات و تجهیزات آن

• گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل ، لوازم و سایر نیازمندیهای خودرو

• رسیدگی لازم به موتور ماشین و آماده به کار نگهداشتن موتور ماشین و ملحقات آن جهت ارائه خدمات لازم

• انجام سایر امور مبروه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 


چارت سازمانی نقلیه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >