تدارکات


شرح وظایف اداره تدارکات

1. انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدارک کالا و ارائه خدمات مورد نیاز با کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی

2. انبارگردانی کلیه انبارهای مربوط به دانشگاه به صورت ادواری

3. استعلام بهای کالاها و خدمات مورد نیاز از عاملین ذیربط

4. پشتیبانی و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز جهت برگزاری جلسات عمومی

5. حفظ و حراست کالا و در دسترس قراردادن آنها

6. تهیه وتنظیم قراردادها

7. انجام سایر امور متفرقه

 

 


چارت سازمانی تدارکات
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >