تلفنخانه


شرح وظایف و عملکرد:

• برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد

• برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر موسسات و سازمان های داخل شهر و با سایر نقاط کشور

• برقراری تماس با موسسات و ارگانهای دولتی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها

• تنظیم لیست متقاضیان با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

• تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوطه

• ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و واحد های تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

• انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوطه

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >