مرکز خدما جامع سلامت زیارت

1391/10/24 0:0
مرکز بهداشتی درمانی زیارت

مشخصات مرکزخدمات جامع سلامت  زیارت

 

کل جمعیت تحت پوشش

4058 نفر

تعداد کل خانوار

1050 خانوار

خانه های بهداشت تابعه

 (دارای 3 خانه بهداشت)

 

جمعیت خانه های بهداشت

تعداد خانوار

تعداد روستاهای قمر

نام روستاهای

 قمر

 

زیارت

2944

781

1

جرافی

کلل

654

154

0

--

بنارآبشرین

460

115

1

صفی آباد

 

خدمات ارائه شده در این مرکز شامل پزشک عمومی ،بهداشت خانواده ،بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها و مامایی است.

تلفن مرکز: 07734372307

آدرس مرکز بهداشتی درمانی : شهرستان دشتستان – بخش مرکزی – روستای زیارت-مرکز بهداشتی درمانی زیارت


تاریخ بروز رسانی:   11 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >