مرکزخدمات جامع سلامت سعدآباد

1391/10/24 0:0
مرکزخدمات جامع سلامت سعدآباد

مشخصات مرکز خدمات جامع سلامت سعدآباد

کل جمعیت تحت پوشش

13546  نفر

جمعیت شهری

9042نفر

جمعیت روستایی

4383 نفر

جمعیت مستقیم

121 نفر

تعداد خانوار

3400خانوار

خانوار شهری

2260خانوار

خانوار روستایی

1108خانوار

خانوارمستقیم

32 خانوار

خانه های بهداشت تابعه

جمعیت هر خانه های بهداشت

درودگاه

3190 نفر

جتوط

1193 نفر

 

 خدمات ارائه شده در این مرکز شامل پزشک عمومی ،بهداشت خانواده، بهداشت محیط، مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر و آموزش بهداشت می باشد. همچنین خدمات دندانپزشکی،تسهیلات زایمانی، رادیولوژی،اورژانس و آزمایشگاه نیز همه روز در مرکز انجام می گیرد.

مرکز بهداشتی درمانی سعدآباد دارای یک پایگاه ضمیمه و دو خانه بهداشت به نام خانه بهداشت درودگاه و جتوط  می باشد .

مرکز بهداشتی درمانی سعدآباد تابعه بخش سعدآباد می باشد.

تلفن مرکز: 07734622424

آدرس : شهرستان دشتستان -سعدآباد –مرکز بهداشتی درمانی ولیعصر(عج) سعدآباد


تاریخ بروز رسانی:   11 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >