سلامت جوانان و مدارس


شرح وظايف واحد بهداشت مدارس:

- هماهنگي درون‌بخشي و برون‌بخشي .

- هماهنگي و اجراي برنامه‌هاي بهداشت مدارس در سطح شهرستان .

- پيگيري موارد بيماري و مشكلات بهداشتي درماني دانش‌آموزان .

- ثبت و تجزيه و تحليل آمار مربوط به دانش‌آموزان .

- انجام خدمات حمايتي از دانش‌آموزان از جمله: پرداخت كمك هزينه تهيه عينك به دانش‌آموزان بي‌بضاعت.

- تشويق دانش‌آموزان جهت شركت در فعاليت‌هاي بهداشتي از جمله روزنامه ديواري ، مقاله نويسي و انشاء در مورد بهداشت .

- تهيه متون آموزشي و تحويل به آموزش و پرورش و مدارس شهرستان .

- همكاري و هماهنگي در اجراي طرح مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت و آموزش و پرورش در مورد مسائل بهداشت مدارس .

- نظارت بر فعاليت‌هاي بهداشت مدارس در خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني تابعه شهرستان .

- درخواست وسايل و امكانات مربوط به بهداشت مدارس جهت مراكز بهداشتي درماني و خانه‌هاي بهداشت .

- شركت در جلسات شوراي بهداشتي آموزش و پرورش مناطق شهرستان .

- تهيه و تدوين طرح جامع عملياتي سالانه بهداشت مدارس .

- جمع‌آوري و جمع‌بندي آمار ماهيانه فعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز بهداشتي و درماني و خانه‌هاي بهداشت و انعكاس به مركز بهداشت استان .

 


چارت سازمانی سلامت جوانان و مدارس
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >